PARTNERZY

Gdynia Design Days Gdyńskiue Centrum Kultury Konsular Kultury Muzeum Ślaskie

III Edycja Konkursu Skis Re//Defined na projekt przedmiotu użytkowego z wykorzystaniem zużytych nart Majesty. Zapraszamy osoby kreatywne, którym bliska jest idea upcyklingu.
Dla najlepszych projektów mamy nagrody pieniężne.

Informacje

Zadanie konkursowe

Zadanie polega na opracowaniu projektu przedmiotu użytkowego, skonstruowanego z maksymalnie 2 zużytych par nart Majesty. Projekt powinien charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi, ciekawą i funkcjonalną formą oraz wysoką wartością użytkową. W projekcie należy wykorzystać w jak największym stopniu zużytą nartę/narty, przy jak najmniejszym użyciu innych materiałów. Uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 projekty.

Odbiorcy konkursu

Konkurs kierowany jest do wszystkich osób kreatywnych, zafascynowanych sztuką użytkową, którym bliska jest idea upcyklingu. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na terenie Polski. Konkurs ma charakter otwarty, mogąw nim uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

Nagrody

Zwycięski projekt

3.000,00 zł

I wyróżniony projekt

1.000,00 zł

II wyróżniony projekt

1.000,00 zł

Nagrodzone prace planujemy zaprezentować jako instalację lub/i ekspozycję czasową w przestrzeni publicznej.

Przebieg konkursu

I Etap

Uczestnik konkursu przesyła: opis projektu, rysunki, szacowaną ilość nart potrzebnych do realizacji projektu wraz z kartą uczestnika w terminie do 19 kwietnia 2024 roku, do godziny 24.00, na adres email: konkurs@majestyskis.com lub pocztą na adres Organizatora. Komisja Konkursowa w terminie do 4 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń wybiera minimum 9 projektów wytypowanych do realizacji.

II Etap

Organizator przesyła wyróżnionym osobom narty, w ilości potrzebnej do realizacji projektu w terminie do 19 kwietnia 2024 roku Każdy laureat w terminie do 14 czerwca 2024 roku jest zobowiązany zrealizować projekt i zgłosić to Organizatorowi. Do 20 czerwca 2024 roku Organizator, nieodpłatnie, odbierze od nagrodzonych uczestników zrealizowane projekty.

III Etap

Dnia 21 czerwca 2024 roku Organizator ogłosi trzech zwycięzców, którzy spełnili wymagania konkursowe. Organizator może również przyznać więcej niż trzy nagrody, klasyfikując wybrane prace na tym samym miejscu.

Harmonogram przebiegu konkursu

19 marca ogłoszenie Konkursu
19 kwietnia zakończenie przyjmowania zgłoszeń
23 kwietnia ogłoszenie wyróżnionych do realizacji projektów
do 26 kwietnia Organizator dostarcza zużyte narty
do 14 czerwca realizacja i zgłoszenie realizacji projektów
do 20 czerwca odbiór prac konkursowych przez Organizatora
21 czerwca ogłoszenie nagrodzonych projektów